Category Archives: Aktuality

Členské příspěvky pro rok 2019

Vážení členové klubu OLYMP Plzeň,

podle usnesení členské schůze z listopadu 2018

je výše členských příspěvků pro rok 2019 stanovena

na 1.500,- Kč

Splatnost je do 31.1.2019

na bankovní účet číslo : 2801277164/2010 (Fio banka)

Variabilním symbolem je číslo vašeho průkazu ČSS.

Do poznámky o platbě pro příjemce prosím napište 

jméno a příjmení, popřípadě i adresu plátce.

Předseda klubu, Milan Bakeš

Propozice – Velká cena OLYMPU 2018

 

Datum konání:                   15. dubna 2018

Místo konání:                      ASS Plzeň Lobzy

Kategorie soutěže:             Sledovaný závod reprezentace

Discipliny:                           Rychlopalná pistole 2×30  (na elektronické terče)

Pořadatel:                            SSK OLYMP Plzeň  č. 0012

Kategorie:                            1. Muži;  2. Junioři

Ředitel soutěže:                  Václav ŠAŠEK

Hlavní rozhodčí:                 Václav PUČELÍK    Č  A-0184

  • Podmínky účasti:
  • 1. Sportovci nominovaní reprezentačním trenérem.    
  • 2. Ostatní sportovci.

Všichni sportovci předloží ke kontrole členský průkaz ČSS s vylepenou známkou na rok 2018 a platný Zbrojní průkaz.

Startovné:                            100,- Kč; nominovaní sportovci startovné neplatí

Hodnocení a protesty:       dle pravidel ISSF (platných od 1.1.2018).

Časový rozvrh:                       8:00 –  9:00        prezentace

                                                9:30 –  9:55        první směna

                                               10:00 – 10:25       druhá směna

                                                Další směny vždy v intervalu 30 minut.

(12:00- 12:25)     Druhá polovina závodu podle počtu přihlášených      

 

Přihlášky:

Uzávěrka přihlášek je 10.dubna 2018 na e-mail: olymp.plzen@seznam.cz

 

V Plzni 12.3.2018

 

 

Pozvánka na schůzi

POZVÁNKA

Výbor klubu svolává členskou schůzi na 5. května 2017 od 18:30 hod.

klubovna v budově Olymp CS MV ČR v Plzni – Lobzích 1109

Program schůze

1. Zahájení

2. Schválení programu schůze

3. Zpráva o činnosti

4. Zpráva o hospodaření

5. Výše členských příspěvků

6. Návrh Plánu činnosti na rok 2017

7. Návrh Rozpočtu na rok 2017

8. Diskuse

9. Usnesení

10. Závěr

za výbor Milan BAKEŠ

předseda klubu

v Plzni dne 22.dubna 2017