Category Archives: Pozvánky

Pozvánka na schůzi

POZVÁNKA

Výbor klubu svolává členskou schůzi na 5. května 2017 od 18:30 hod.

klubovna v budově Olymp CS MV ČR v Plzni – Lobzích 1109

Program schůze

1. Zahájení

2. Schválení programu schůze

3. Zpráva o činnosti

4. Zpráva o hospodaření

5. Výše členských příspěvků

6. Návrh Plánu činnosti na rok 2017

7. Návrh Rozpočtu na rok 2017

8. Diskuse

9. Usnesení

10. Závěr

za výbor Milan BAKEŠ

předseda klubu

v Plzni dne 22.dubna 2017